Podpora

Ako nás môžete podporiť?

Môžete prispieť ľubovoľnou sumou na účet IBAN:
SK62 0900 0000 0051 7799 3135

Pokiaľ by ste chceli darovať vyššiu sumu, môžete nás kontaktovať pre spísanie darovacej zmluvy.