Podpora

Ako nás môžete podporiť?

1.Poukážte 2%, resp. 3% Vami zaplatenej dane. 

Ak ste zamestnanec a Váš zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane:

  • Stiahnite si tlačivo s predvyplnenými údajmi: Vyhlasenie-o-poukazani-2-2021
  • Doplňte údaje o Vás a sumu zodpovedajúcu 2%. Tlačivo si vytlačte a spolu s Potvrdením o zaplatení dane pošlite miestne príslušnému daňovému úradu do 30.4.2022. 

Ak ste živnostník, podnikateľ a sami si podávate daňové priznanie: 

  • Vyplňte údaje o našej organizácii (IČO: 53465156, Obchodné meno: Účelové zariadenie RODINA) priamo do daňového priznania. 

2.Môžete prispieť ľubovoľnou sumou na účet IBAN: SK62 0900 0000 0051 7799 3135

Pokiaľ by ste chceli darovať vyššiu sumu, môžete nás kontaktovať pre spísanie darovacej zmluvy.

ĎAKUJEME!