Kto sme

Správna rada

Beata Dobová vyštudovala sociálnu prácu a v tejto oblasti pôsobí profesionálne už vyše 20 rokov. Momentálne je riaditeľkou zariadenia pre seniorov. Žije v Bratislave.

Vladimír Ira je geograf, v minulosti pôsobil ako vedecký pracovník a univerzitný pedagóg na viacerých pracoviskách doma i v zahraničí. V súčasnosti je vedecký pracovník SAV. So svojou manželkou žije v Bratislave, je členom zboru BJB Bratislava – Palisády.

Miroslav Káčer má skúsenosti z komunálnej politiky, 17 rokov bol poslancom v obecnom zastupiteľstve. Je členom komisie pre správu majetku BJB v Bernolákove aj členom zboru BJB v Bernolákove.

Ivan Paulen je vzdelaním geodet kartograf, v tejto oblasti aj podniká. S manželkou a 3 deťmi žije v Bratislave, je členom zboru BJB Bratislava – Palisády.

Benjamin Uhrin je teológ a kazateľ, od roku 2018 predseda Rady BJB v SR. So svojou manželkou a piatimi deťmi žije v Banskej Bystrici.


Riaditeľka

Lea Miklošová má vzdelanie v oblasti manažmentu a teológie. V minulosti pôsobila na rôznych pracovných pozíciách v neziskovom aj komerčnom sektore. V súčasnosti je aj ekonómkou BJB v SR. So svojou rodinou žije v Miloslavove.


Revízorka

Jana Šebo vyštudovala odbor účtovníctvo a audit na Ekonomickej univerzite. Pôsobila na viacerých pozíciách ako účtovníčka a ekonómka. S manželom a synom navštevuje zbor BJB Viera v Bratislave.


Ďalšie informácie

Účelové zariadenie RODINA bolo zaevidované na Ministerstve kultúry SR dňa 24.11.2020 ako samostatný právny subjekt odvodzujúci svoju právnu subjektivitu od Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike.
Štatút ÚZC RODINA si môžete prečítať tu.

Sídlo: Súľovská 2, 821 05 Bratislava
IČO: 53465156
Kontakt: rodina@baptist.sk, 0903 311 822