História

V roku 1921 založil Adam Strapoň v Čeklísi (dnešné Bernolákovo) Spolok RODINA, kúpil pozemky v obci a vybudoval sirotinec, aby poskytol bezpečné prostredie sirotám, ktorých bolo po 1. svetovej vojne v okolí Bratislavy aj v širšom regióne veľmi veľa. Neskôr pridal aj starostlivosť o seniorov. K tejto službe ho viedlo jeho kresťanské presvedčenie o láske k blížnym. Pomáhali mu veriaci ľudia – baptisti z Bernolákova, z celého Československa aj zo zahraničia.

Nástupom komunistickej moci po 2. svetovej vojne bola táto služba zastavená a majetky znárodnené. V 90. rokoch minulého storočia sa väčšinu týchto pozemkov podarilo reštituovať a dnes sú vo vlastníctve Bratskej jednoty baptistov v SR.

V cirkvi už od roku 2017 existuje Iniciatíva, ktorá sa snaží nadviazať na odkaz Adama Strapoňa a chcela by na pozemku, ktorý leží v centre Bernolákova vedľa baptistickej modlitebne, vybudovať areál s viacerými funkciami, ktoré sa v súčasnosti ukazujú pre danú lokalitu ako veľmi potrebné.