Pomôžte nám vybudovať v Bernolákove miesto, kde seniori nájdu prijatie, podporu a pomoc.

Chcem poukázať 2%


Veríme, že ako kresťania sme povolaní prejavovať lásku k blížnym – aj k tým, ktorí sú chorí, osamotení a potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Nadväzujúc na „dedičstvo otcov“ chceme v centre Bernolákova vybudovať Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie pre seniorov. Tieto zariadenia budú poskytovať sociálne služby pre seniorov podľa §35 Zákona o sociálnych službách – ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a iné. Kapacita každého zariadenia bude 40 klientov.

Náklady na realizáciu odhadujeme na 6,5 milióna eur, z toho 5,4 milióna plánujeme pokryť úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Z výnosov z nájmov cirkevných pozemkov plánujeme na stavbu použiť približne 200.000 eur. Veríme, že zvyšných 900.000 eur dokážeme získať od ochotných darcov a partnerov projektu. Ak chcete byť jedným z nich, môžete nás podporiť.

V ďalšej etape by sme na pozemku chceli vybudovať aj nájomné byty, ambulancie a cirkevnú materskú školu.

„Boh pripravuje domov osamelým…“

Žalm 68,7